Thông tin hỗ trợ chung tại Hoc.Tips
Danh sách các kênh chính Hoc.Tips sẽ hỗ trợ

1. Yêu cầu thêm các khóa học bạn đang cần

Bạn truy cập tại đây: https://bitly.icu/hoptips-them-khoa-hoc
(Bạn nhớ cho biết tên khóa học và link của khóa học đó luôn nhé)

2. Yêu cầu thêm Themes + Plugin

Bạn truy cập tại đây: https://bitly.icu/hoctips-them-theme-plugin
(Bạn nhớ cho biết tên Themes/Plugin và link của nó luôn nhé)

3. Yêu cầu thêm Tài Liệu (các loại Ebook/tài liệu khác)

Bạn truy cập tại đây: https://bitly.icu/hoctips-them-tai-lieu
(Bạn nhớ cho biết tên tài liệu nhé)

4. Thông tin cập nhật từ Hoc.Tips (các tính năng + Hướng dẫn)

Bạn truy cập tại đây: https://bitly.icu/hoctips-update

5. Thông tin các Khóa Học/Tài nguyên/Ebook/Themes/Plugin đang được cập nhật lên Hoc.Tips

Bạn truy cập tại đây: https://bitly.icu/hoctips-roadmap
Last modified 3mo ago