Hướng dẫn sử dụng Coupon Code/Mã ưu đãi tại Hoc.Tips
Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng mã ưu đãi - Coupon code để được giảm giá hay nhận FREE các khóa học nhé.

Hướng dẫn sử dụng mã Coupon / Ưu đãi khi ĐẶT MUA trên Điện thoại.

Bước 01: Đăng ký tài khoản tại Hoc.Tips: https://hoc.tips/ (Nếu bạn đăng ký rồi thì bỏ qua nhé)
Bước 02: Tìm và chọn Khóa học trực tuyến / Themes / Plugins / Tài liệu
Bước 03: Tiến hành MUA HÀNG bằng cách bấm vào nút ADD TO CARD như hình
Bước 03: Tiến hành ĐĂNG NHẬP
Bước 04: Qua tới bước Thanh toán chọn và làm TIẾP như hình
Bước 05: Điền mã coupon / mã ưu đãi vào vị trí số 02 và bấm nút Áp dụng vị trí số 03
Bước 06: Điền các thông tin như yêu cầu bắt buộc.
Bước 07: check vào ô xác nhận "Tôi đồng ý..."
Bước 08: Bấm nút Đặt Hàng là hoàn tất.

Hướng dẫn sử dụng mã Coupon / Ưu đãi khi ĐẶT MUA trên PC (Máy tính/Laptop)

Bước 01: Đăng ký tài khoản tại Hoc.Tips: https://hoc.tips/ (Nếu bạn đăng ký rồi thì bỏ qua nhé)
Bước 02: Tìm và chọn Khóa học trực tuyến / Themes / Plugins / Tài liệu
Bước 03: Tiến hành MUA HÀNG bằng cách bấm vào nút ADD TO CARD như hình
Bước 03: Tiến hành ĐĂNG NHẬP
Bước 04: Qua tới bước Thanh toán chọn và làm TIẾP như hình
Bước 05: Điền mã coupon / mã ưu đãi vào vị trí số 02 và bấm nút Áp dụng vị trí số 03
Bước 06: Điền các thông tin như yêu cầu bắt buộc.
Bước 07: check vào ô xác nhận "Tôi đồng ý..."
Bước 08: Bấm nút Đặt Hàng là hoàn tất.
Chúc các bạn thành công
Last modified 3mo ago