[Hướng dẫn] Cập nhật tự động chính hãng Themes/Plugin Envato
Cập nhật themes/Plugin Envato: themeforest.net, codecanyon.net...
Bước 01: Download Plugin chính chủ: Envato Market WordPress Plugin https://bitly.icu/nZnYhd
Bước 2: Cài đặt Plugin và kích hoạt
Bước 3: Yêu cầu hỗ trợ cấp Token Update tự động nhé:
Bạn chỉ cần để lại Comment trong themes/Plugin đã mua (không cần để email để tránh thành viên khác thấy email của bạn). Sau đó mình sẽ gửi Token rồi gửi trực tiếp qua đi email của bạn (Bao gồm: ID + Token)
Bước 4: Truy cập vài Setting của Envato Market
Bước 05: Điền thông tin như Email bạn nhận được,
Trong email bao gồm item ID + Token Key (để bảo mật, bên mình sẽ reset Token Key hàng tháng).
Chúc các bạn thành công.
Last modified 3mo ago
Copy link